svanö.se grönblåröd
Välj färg här
 23 september 2017 kl 03:42 (lokal tid)
vit
vit vit vit

Företag på Svanö

SELECT id, user FROM svano_users WHERE type='Företag' ORDER BY user ASC => Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='